Tervetuloa

Armo riittää -lehti

Kuuntele luentoja

Kirjoja Internetissä

Viikon sana

Raamattutunnit

Nuoret aikuiset

Yhteystiedot

Kristus-päivät

Tilauslomake

Linkkejä

Edellinen

I  Johdatus Joonan kirjaan

1.  Katakombien Joona

Joonan kirja kuuluu Vanhassa testamentissa ns. pienten profeettojen kirjakokoelmaan. Se löytyy Raamatuistamme Vanhan testamentin loppupuolelta Obadjan ja Miikan kirjojen välistä.

Kyseessä on mitoiltaan hyvin pieni kirja. Oikeastaan se ei ole mikään kirja (vaikka niin sanomme), vaan lyhyt kirjoitus. Siinä on yhteensä vain 48 jaetta. Niissä on kaikkiaan 689 heprealaista sanaa. Kirjoituksen pituus on ainoastaan 2 ½ Raamatun sivua. Se on alle kaksi tuhannesosaa koko Raamatun sisällöstä!

Mutta pienestä koostaan huolimatta Joonan kirja on merkittävä. Sitä voisi verrata atomiin, joka mitoiltaan on mitätön, mutta voimaltaan valtava. Kirjan hengellinen valo on "tuhansia aurinkoja kirkkaampi".

Perustellusti Joonan kirjaa pidetään yhtenä Vanhan testamentin tärkeimmistä kirjoituksista. Se on Vanhan testamentin ilmoituksen korkein aste. Koska sen sanoma tulee lähemmäksi Uuden testamentin sanomaa kuin minkään toisen Vanhan testamentin kirjan, on ymmärrettävää, että se on kristittyjen korkeasti arvostama.

Aivan erityistä arvonantoa Joonan kirja nautti alkukirkon aikoina. Tämä ilmenee piirroksista, joita on löytynyt alkukirkon kristittyjen salaisista kokoontumis- ja hautapaikoista, ns. katakombeista. Katakombien seinäpiirrokset esittävät tavallisesti Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia. Niitä voisi kutsua kuvitetuiksi evankeliumikirjoiksi.

Mutta Vapahtajaamme liittyvien aiheiden rinnalla katakombitaiteessa on myös kuvattuna mies, joka putoaa pää edellä laivasta mereen. Laivalla olevat merimiehet katsovat tapahtumaa avuttomina ja meressä ui merkillinen peto, joka on valmis nielaisemaan putoavan miehen. Katakombeissa on myös piirroksia, joissa meripeto oksentaa miehen maalle.

Tämä katakombien maalauksissa kuvattu mies on profeetta Joona. Hänen kuviensa esiintyminen alkukirkon taiteessa osoittaa, että ensimmäiset kristityt sukupolvet kokivat hänet merkittäväksi Raamatun henkilöksi. Piirroksista päätellen Joona oli alkuajan kristityille tärkeämpi kuin kukaan toinen Vanhan testamentin henkilö.

Tämä on mielestäni hyvin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon Joonan kirjan hengellisen lähisukulaisuuden Jeesuksen sanoman kanssa. Aivan outoa ei tätä taustaa vasten ole sekään, että Joona ja hänestä kertova kirja koettiin tärkeäksi myös uskonpuhdistuksen aikaan.

Joonan kirjan aseman vahvistumiseen 1500-luvulla vaikutti se, että Martti Luther, joka piti Jaakobin kirjettä Uudessa testamentissa kevyenä "olkikirjeenä" ja Ilmestyskirjaa toisarvoisena, piti Joonan kirjaa tärkeänä. Luther luennoi Joonan kirjasta lyhyesti latinaksi vuonna 1525 ja pitempään saksaksi vuonna 1526. Hän suhtautui Joonan kirjaan yhtä vakavasti kuin katakombien kristityt.

Lue eteenpäin

* * *

Päivitetty 16.12.2007